Grand Mercure Danang - Upscale hotels & resorts

- TÁI KHÁM PHÁ VIỆT NAM

TÁI KHÁM PHÁ VIỆT NAM

Từ 07/07/2020 đến 11/08/2020

Tiết kiệm 40%, X4 lần điểm thưởng

Tái khám phá Việt Nam và tiết kiệm 40%. Các thành viên của ALL được tận hưởng ưu đãi nhân 4 lần điểm thưởng với chương trình này.

#RediscoverVietnam #ALLTOGETHER

Thời gian đặt phòng: Từ 07/07 – 11/08/2020
Thời gian lưu trú: Từ 07/07 – 23/12/2020

Có điều khoản và điều kiện đi kèm.

Đặt phòng ngay và khám phá Việt Nam.

Khách hàng không phải thành viên ALL: https://all.accor.com/…/thematic/rediscover-vietnam.en.shtml
Thành viên ALL-Accor Live Limitless: https://all.accor.com/…/bonus-…/owm012146-001-x4sea.en.shtml

Đặt ưu đãi này

Dõi theo chúng tôi

Liên hệ và cập nhật các tin tức và sự kiện mới nhất.

  • facebook
  • twitter
  • instagram
  • youtube
  • tai-kham-pha-viet-nam